Ống Thép thủy lưc ST 37

dùng để đi đường ống trong hệ thống thủy lực giúp hệ thống gọn gàng hơn,chịu áp lực cao hơn