chế tạo xy lanh theo yêu cầu

tất cả sản phẩm chúng tôi chế tạo đều đc thử nghiệm trước khi đưa ra thị trường