Đồng hồ áp suất

Dùng để hiển thị áp lực âm hoặc áp lực dương giúp người dùng có thể quan sát được áp suất trong quá trình hệ thống thủy lực khí nén làm viêc