Mô tơ khí nén xy lanh rung,xy lanh rung,búa rung

với độ lệch tâm sẽ tạo ra rung động trong cơ cấu cơ khí nếu khí nén được cấp cho xy lanh rung hoặc tạo ra 1 lực đập với búa khí nén