Quạt giải nhiệt dầu

Được dùng để làm mát dầu thủy lực trong quá trình vận hành cơ cấu thủy lực, làm cho dầu luôn ở trạng thái nhiệt độ cho phép

với cơ chế hút nhiệt tản ra ngoài môi trường thông qua hệ thống quạt hút áp lực cao cùng với hệ thống thanh nhôm tản nhiệt đem lại sự tiện lợ khi lắp đặt