Xy lanh thủy lực compac

sản phẩm được chế tạo theo kích thước hành trình yêu cầu áp suất max 140 Bar