Chính Sách Quyền Riêng Tư

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam chú trọng đến quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân theo các lệ thông tin công bằng và quy định bảo mật dữ liệu hiện hành. Thông báo này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có thể thu thập hoặc tạo ra các thông tin liên quan đến bạn.

Phạm Vi

Dữ liệu cá nhân bao gồm mọi thông tin về một cá nhân cụ thể hoặc có thể nhận dạng (“chủ thể dữ liệu”). Cá nhân có thể nhận dạng là người có thể được xác định trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt là thông qua thông tin như tên, căn cước công dân, số tài khoản, năm sinh, dữ liệu vị trí, ký hiệu nhận dạng trực tuyến hoặc một hoặc nhiều yếu tố cụ thể về vật lý, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc danh tính xã hội của cá nhân.

Thông báo này áp dụng cho thông tin cá nhân thu thập qua các hoạt động kinh doanh bình thường, cả trực tiếp và online, bao gồm thông tin liên quan đến bán hàng, tiếp thị, đối tác, nhà cung cấp và nhà đầu tư. Tuy nhiên, nó không áp dụng cho thông tin cá nhân thu thập thông qua trang web xin việc của chúng tôi, theo Thông báo về quyền riêng tư của người xin việc.

Bên Kiểm Soát Dữ Liệu

Bên kiểm soát dữ liệu của bạn là Thủy lực khí nén D&S Việt Nam, là bên đầu tiên thu thập dữ liệu của bạn và quyết định mục đích và phương tiện sử dụng dữ liệu. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về bên kiểm soát dữ liệu của mình hoặc có câu hỏi về dữ liệu của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email hiển thị bên dưới.

Loại Dữ Liệu Cá Nhân, Mục Đích Xử Lý và Cơ Sở Pháp Lý

Trong Nội Bộ Công Ty:

  • Các phòng ban như kinh doanh, kế toán yêu cầu truy cập vào dữ liệu của bạn để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng và pháp lý của chúng tôi (bán hàng, kế toán, điều hành, pháp lý) hoặc cho mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi (ví dụ như tiếp thị).

Bên Thứ Ba:

  • Chúng tôi có thể sử dụng bên thứ ba để thực hiện dịch vụ và chức năng. Thông tin cá nhân có thể được chuyển cho bên thứ ba để thực hiện các dịch vụ và chức năng này.

Theo Yêu Cầu Pháp Luật:

  • Thông tin cá nhân có thể được cung cấp cho cơ quan công quyền hoặc tư pháp theo yêu cầu của pháp luật.

Công Ty Liên Kết:

Chúng tôi có thể chuyển và chia sẻ thông tin với các công ty liên kết của mình theo luật pháp hiện hành.

Không Bán Hoặc Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Của Bạn:

Chúng tôi không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn trừ khi có sự hạn chế theo hợp đồng sử dụng hoặc nếu cần thiết để thực hiện dịch vụ hoặc tuân thủ yêu cầu pháp luật.

Lưu Giữ

Chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn miễn là có mối quan hệ liên tục hoặc theo thời gian yêu cầu để đạt được mục đích thu thập thông tin.

Quyền Của Bạn

Bạn có quyền:

  • Lấy bản sao dữ liệu cá nhân của mình.
  • Điều chỉnh hoặc cập nhật thông tin cá nhân không chính xác hoặc không cập nhật.
  • Yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân.
  • Từ chối xử lý dữ liệu cá nhân trong một số trường hợp,  trừ khi việc xử lý đó được luật pháp yêu cầu. Nếu phản đối chính đáng, quá trình xử lý phải ngừng lại.
  • Yêu cầu tính di động của dữ liệu. Tính di động dữ liệu là việc cung cấp thông tin cá nhân của bạn ở dạng có cấu trúc, được sử dụng phổ biến và máy có thể đọc được để có thể dễ dàng chuyển giao thông tin này cho công ty khác.

Chúng tôi tôn trọng và hỗ trợ quyền của bạn và cung cấp quy trình để thực hiện những quyền này qua thông tin liên hệ dưới đây.

Bảo Mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách triển khai biện pháp kỹ thuật và chính sách bảo mật thích hợp để ngăn truy cập trái phép, sử dụng không đúng cách, sửa đổi hoặc hủy bỏ thông tin.

Lo Ngại Về Quyền Riêng Tư và Liên Hệ

Nếu bạn có lo ngại hoặc khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư hoặc các quy định khác của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email được hiển thị dưới đây. Nhân viên bảo mật sẽ xem xét và giải quyết khiếu nại của bạn.

Nếu không có giải pháp hoặc giải quyết, bạn có quyền liên hệ với cơ quan giám sát để đưa ra khiếu nại.

Thay Đổi Đối Với Thông Báo Quyền Riêng Tư

Chúng tôi có quyền thay đổi thông báo quyền riêng tư này bất kỳ lúc nào. Vui lòng kiểm tra định kỳ để đảm bảo bạn đã đọc thông báo mới nhất.

Liên hệ với chúng tôi

    Chính Sách Quyền Riêng Tư có hiệu lực từ ngày 16/02/2020