Chính Sách Khả Năng Tiếp Cận và Đánh Giá Trang Web

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam, cam kết đặt sự đa dạng và hòa nhập vào trải nghiệm trang web https://thuyluckhinends.com/. Chúng tôi cố gắng cung cấp cho tất cả khách hàng và người dùng truy cập một trải nghiệm bình đẳng trên trang web của chúng tôi, một trải nghiệm vừa mang tính chào đón vừa dễ tiếp cận.

Chính Sách Khả Năng Tiếp Cận

Chúng tôi chủ động xây dựng một văn hóa về khả năng tiếp cận trong cộng đồng thiết kế, nội dung và phát triển. Mục tiêu của chúng tôi là tuân thủ Nguyên tắc về khả năng tiếp cận nội dung web (WCAG) Phiên bản 2.1 Cấp AA. Mặc dù chúng tôi mới bắt đầu hành trình này và đây là một quá trình tiếp diễn, chúng tôi cam kết tạo ra nội dung và thiết kế hòa nhập, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng.

Cải Tiến Truy Cập

Chúng tôi đã thực hiện các bước để cải thiện khả năng đọc của liên kết và tăng cường điều hướng bằng bàn phím, đặc biệt là trên màn hình điện thoại. Mặc dù có một số nội dung hiện vẫn chưa đạt được mức độ truy cập mong muốn, nhưng chúng tôi cam kết liên tục làm việc để tạo ra một trải nghiệm trực tuyến hoàn toàn có thể tiếp cận được.

Đánh Giá Trang Web

Chúng tôi tự thực hiện đánh giá trang web bằng cách sử dụng các công cụ khác nhau và kiểm tra thủ công trên các trang ngẫu nhiên trên trang web. Cuộc đánh giá cuối cùng được thực hiện vào ngày 19 tháng 12 năm 2022.

Các Thách Thức và Cam Kết

Chúng tôi công nhận rằng còn một số thách thức về khả năng tiếp cận, bao gồm điều hướng bằng bàn phím, độ tương phản màu sắc, chữ thay thế cho hình ảnh, cấu trúc tiêu đề, nhãn biểu mẫu, bảng, liên kết và nội dung video. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực để khắc phục những vấn đề này trước tháng 6 năm 2025.

Phản Hồi và Hỗ Trợ

Nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập trang web hoặc có ghi chú phản hồi về cách chúng tôi có thể cải thiện trải nghiệm của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email thuykhidiends@gmail.com. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn để đảm bảo nhu cầu của bạn được đáp ứng và thực hiện các biện pháp phù hợp để ngăn chặn sự cố trong tương lai.

Chúng tôi cam kết tiếp tục theo đuổi mục tiêu khả năng tiếp cận và tạo ra một trang web trực tuyến mở cửa cho tất cả mọi người.

Liên hệ với chúng tôi

    Chính Sách Khả Năng Tiếp Cận và Đánh Giá Trang Web có hiệu lực từ ngày 16/02/2020