Chế độ và quá trình phát triển nhân viên

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam luôn tận tâm chăm sóc đội ngũ nhân viên của mình thông qua việc liên tục đầu tư vào con người, nhằm kích thích tiềm năng tối đa của từng cá nhân. Điều này bao gồm việc đưa ra mức lương và phúc lợi cạnh tranh, khuyến khích học hỏi không ngừng và tạo cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống.

Tiền Lương và Bồi Thường

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam cung cấp các gói phúc lợi và mức lương cạnh tranh. Mức lương được điều chỉnh hàng năm thông qua quy trình xem xét lương tại Việt Nam, với sự biến động dựa trên hiệu suất cá nhân và nhóm. Chúng tôi cũng cam kết đảm bảo tài chính cho nhân viên sau khi nghỉ hưu.

An Toàn và Hạnh Phúc

Sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên là ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi thiết lập các tiêu chuẩn an toàn rất cao tại nơi làm việc và khuyến khích lối sống lành mạnh thông qua nhiều cơ hội tập thể dục. Khi nhân viên đi du lịch, chúng tôi mở rộng chính sách bảo hiểm và hệ thống an ninh du lịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cân Bằng Công Việc – Cuộc Sống

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam tin rằng việc đạt được sự cân bằng giữa cuộc sống riêng tư và nghề nghiệp là quan trọng. Nhà lãnh đạo được khuyến khích tạo ra một môi trường làm việc linh hoạt và trao quyền, thúc đẩy sự sáng tạo.

Học Tập và Phát Triển

Là một tổ chức học tập, chúng tôi tạo môi trường kinh doanh động lực và hỗ trợ sự phát triển nghề nghiệp và cá nhân của nhân viên. Chúng tôi đặt sự học tập làm trung tâm, mang lại trải nghiệm cá nhân và dễ dàng tiếp cận.

Chính Sách Bảo Hiểm và An Toàn

Nhân viên của Thủy lực khí nén D&S Việt Nam có thể tin tưởng vào sự quan tâm đến phúc lợi của họ. Các đánh giá nhân viên được tiến hành thường xuyên để đảm bảo mức độ quan tâm ngày càng tăng.

Hòa Nhập và Phát Triển Cộng Đồng

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam cam kết thúc đẩy cơ hội bình đẳng trong quá trình tuyển dụng và thăng tiến, đồng thời chống lại mọi hành vi quấy rối và phân biệt đối xử. Chúng tôi khuyến khích nhân viên vượt qua ranh giới địa lý và tổ chức, tạo điều kiện cho sự tăng trưởng và phát triển cá nhân.

Phát Triển Năng Lực và Phản Hồi

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam hỗ trợ nhân viên liên tục học hỏi và phát triển kỹ năng mới thông qua Nền tảng Phát triển Năng lực Toàn Cầu. Phản hồi trong các cuộc thảo luận về hiệu suất và phát triển được thực hiện một cách minh bạch và xây dựng.

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam tự hào về việc tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích sự đa dạng và mang lại cơ hội cho mọi người phát triển trong sự nghiệp của họ. Tất cả các vị trí tuyển dụng đều được quảng cáo trên thị trường việc làm nội bộ của chúng tôi, theo đúng chính sách bình đẳng và công bằng.

Chế độ và quá trình phát triển nhân viên có hiệu lực từ ngày 16/02/2020