Thực Hiện Báo Cáo và Quy Trình Xử Lý Khiếu Nại

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam  đặt sự an toàn và trung thực lên hàng đầu. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ nào về bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi khuyến khích bạn liên hệ ngay lập tức với chúng tôi để chúng ta có thể giải quyết tình huống một cách nhanh chóng và công bằng.

Tất cả các báo cáo được tiếp nhận đều được thực hiện một cách ẩn danh bằng ngôn ngữ địa phương, và chúng được chuyển tiếp đến bộ phận xử lý khiếu nại và thông tin sai của Thủy lực khí nén D&S Việt Nam

Những hành vi vi phạm đã được chứng minh sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm túc. Điều này có thể bao gồm việc chấm dứt hợp đồng lao động và có khả năng báo cáo lên cơ quan chức năng địa phương để tiến hành truy tố hình sự.

Các Phương Thức Báo Cáo

 • Báo Cáo qua Tin Nhắn Điện Thoại:
  • Bạn có thể báo cáo thông qua tin nhắn điện thoại được ghi âm.
  • Hoặc có thể sử dụng biểu mẫu trực tuyến để gửi báo cáo của bạn.
 • Báo Cáo Bằng Văn Bản:
  • Bạn cũng có thể chọn báo cáo bằng văn bản, nếu đó là phương tiện thuận lợi nhất cho bạn.
 • Báo Cáo Hoàn Toàn Ẩn Danh:
  • Nếu bạn muốn giữ bí mật hoàn toàn, bạn có thể sử dụng hình thức báo cáo hoàn toàn ẩn danh. Mỗi trường hợp sẽ được chỉ định một số theo dõi để sử dụng nội bộ.

Sử Dụng Số Theo Dõi Trường Hợp

 • Mỗi trường hợp sẽ được gán một số theo dõi để giữ tính riêng tư và an toàn cho người báo cáo.
 • Số theo dõi cũng sẽ giúp bạn kiểm tra và trả lời các câu hỏi tiếp theo cũng như xem trạng thái của trường hợp.

Chúng tôi cam kết đối xử mọi thông tin một cách tôn trọng và đảm bảo rằng mọi vấn đề được giải quyết một cách công bằng và linh hoạt. Hãy cảm thấy thoải mái khi thông báo cho chúng tôi về bất kỳ vấn đề nào và chúng tôi sẽ xử lý nó một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Liên hệ với chúng tôi

  Thực Hiện Báo Cáo và Quy Trình Xử Lý Khiếu Nại có hiệu lực từ ngày 16/02/2020