Thông báo pháp lý

Trước khi tiếp tục, chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính Sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Chính sách này giải thích loại thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập và xử lý, cũng như cách chúng tôi sử dụng “cookie”. Việc bạn truy cập hoặc sử dụng trang web này có nghĩa là bạn đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Trách Nhiệm Pháp Lý và Thực Thể Pháp Lý:

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam bao gồm nhiều thực thể pháp lý, và mỗi thực thể này chịu trách nhiệm về hoạt động và sản phẩm của thực thể đó. Vui lòng lưu ý rằng mỗi thực thể pháp lý chỉ chịu trách nhiệm đối với hành động và thiếu sót của chính nó. Không chịu trách nhiệm với hoạt động và sản phẩm của thực thể pháp lý khác.

Thay Đổi Thông Tin và Trách Nhiệm Pháp Lý:

Bằng cách truy cập hoặc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận rằng trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý chỉ giới hạn trong phạm vi thực thể pháp lý có liên quan trực tiếp.

Thay Đổi Thông Tin và Nội Dung:

Thông tin trên trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước và không có nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào đối với chúng tôi. Nội dung trang web chỉ mang tính chất tham khảo và không có tính chất ràng buộc.

Bảo Mật và Chất Lượng Thông Tin:

Chúng tôi cam kết cố gắng duy trì thông tin chính xác trên trang web. Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, hoàn thiện, kịp thời, không vi phạm, hoặc phù hợp đối với bất kỳ mục đích cụ thể nào.

Bản Quyền và Quyền Sở Hữu Trí Tuệ:

Nội dung trang web, bao gồm logo, nhãn hiệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh, video và hoạt ảnh, là sở hữu độc quyền của chúng tôi hoặc các bên thứ ba và tuân theo quy định về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Liên Kết Đến Trang Web Thứ Ba:

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách quyền riêng tư, nội dung hoặc thông lệ của những trang web đó.

Thay Đổi Chính Sách:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư này bất cứ lúc nào. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau khi có bất kỳ thay đổi nào được đưa ra coi là sự chấp nhận của bạn.

Chúng tôi cảm ơn sự đọc và hiểu biết về các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

    Thông báo pháp lý có hiệu lực từ ngày 16/02/2020