Chính sách bảo mật thông tin

1. Mục Đích và Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Trong một số trường hợp, Thủy lực khí nén D&S Việt Nam cần thu thập thông tin như tên công ty, họ tên người liên hệ, số điện thoại và email để liên hệ và hỗ trợ khách hàng.

Mọi thông tin đều được khách hàng cung cấp tự nguyện, và chúng tôi luôn thông báo mục đích cụ thể trước khi thu thập thông tin cá nhân.

Khách hàng được khuyến khích thông báo kịp thời về việc sử dụng trái phép thông tin của mình để chúng tôi có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm Vi Sử Dụng Thông Tin

Gửi thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và công ty.

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong các trường hợp đặc biệt.

Hợp tác cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu của pháp luật khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp.

Không ai có quyền xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng.

3. Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ từ phía khách hàng.

Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân sẽ được bảo mật tuyệt đối trên máy chủ của chúng tôi.

4. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin Cá Nhân

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT D&S VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 4 ngõ 283 phố Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Hotline: 0979436075

Website: https://thuyluckhinends.com

5. Phương Tiện và Công Cụ Cho Người Dùng

Khách hàng có quyền cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân bằng cách yêu cầu chúng tôi thực hiện.

6. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được cam kết bảo mật theo chính sách của website.

Thủy lực khí nén D&S Việt Nam chỉ thu thập và sử dụng thông tin khi có sự đồng ý của khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không chuyển giao hoặc tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp bị tấn công hacker dẫn đến mất mát dữ liệu, chúng tôi sẽ thông báo và hợp tác với cơ quan chức năng để giải quyết.

Liên hệ với chúng tôi

    Chính sách bảo mật thông tin có hiệu lực từ ngày 16/02/2020