Bơm Piton Thẳng PVS 1B-16-N3-12

9.500.000

  • Model : PVS 1B-22-N3-12
  • Các thông số có thể thay đổi cho những dạng đặc biệt 
  • Lưu lượng : 22 cc/v 
  • Áp suất Max: 255 bar 
  • Lưu lượng biến thiên
  • Áp suất điều chỉnh trên thân bơm