Bơm Piton Thẳng Bơm 63 YCY14-1B

8.350.000

  • Model : 63 YCY14-1B 
  • Lưu lượng : 63 cc/v 
  • Áp suất Max: 315 bar 
  • Lưu lượng : Tự động giảm khi áp cao
  • Lưu lượng các size từ : 2.5cc-250cc
  • Trọng lượng : 73 kg