Bơm Piton Cong HDROCEL 2PBA 32 cc

7.950.000

 •  Model : 2PBA 32
 • Tốc độ quy ở 1000 rpm : 32cc
 • Tốc độ quay ở 1500 rpm: 48cc
 • Tốc độ hoạt động liên tục: 2250 rpm 
 • Tốc độ tối đa : 2700 rpm 
 • Áp suất sử dụng : 350 bar 
 • Áp suất thử Max: 400 bar
 • Moment xoắc đầu trục ở 350 bar: 190 Nm 
 • Chiều quay : trái/phải 
 • Lỗ inlet oil .outlet oil : G 3/4” 
 • Trọng lượng : 10,5 kg