Bơm Thủy Lực HGP 2A-F9-RX-4BJ

  • Áp lực làm việc Max : 210 bar
  • Lưu lượng : 9 cc/ vòng 
  • Trục bơm : 12.5 mm
  • Gờ định vị : 50.8 mm
  • Chiều quay : R- quay phải 
  • Tốc độ tối đa :2000 rpm
  • Tốc độ tối thiểu : 500 rpm
  • Lỗ oil inlet :bắt bích  1/2” PT 
  • Lỗ out inlet : bắt bích  1/2” PT
  • Trọng lượng : 1.74 kg