Bơm Piton CONG HDROCEL 2PBA 130cc

12.300.000

 •  Model : 2PBA 130
 • Tốc độ quy ở 1000 rpm : 130 cc
 • Tốc độ quay ở 1500 rpm: 195 cc
 • Tốc độ hoạt động liên tục: 1600 rpm 
 • Tốc độ tối đa : 1750 rpm 
 • Áp suất sử dụng : 350 bar 
 • Áp suất thử Max: 400 bar
 • Moment xoắc đầu trục ở 350 bar: 746 Nm 
 • Chiều quay : Trái/phải 
 • Lỗ inlet oil .outlet oil : G 1” 
 • Trọng lượng : 16.5 kg