Bơm Piton Thẳng Bơm 40 MCY14-1B

4.050.000

  • Model : 40 MCY14-1B 
  • Lưu lượng : 40 cc/v 
  • Áp suất Max: 315 bar 
  • Lưu lượng các size từ : 2.5cc-250cc