Bơm Piton Thẳng ARL1-12-FR01A-1025

5.200.000

  • Model : ARL1-12-FR01-1025
  • Lưu lượng : 12.2 cc/v 
  • Áp suất Max: 70 bar 
  • Áp suất điều chỉnh trên thân bơm 
  • Trọng lượng : 6 kg