Bơm Piton Thẳng 63 SCY14-1B

6.900.000

  • Model : 63 SCY14-1B 
  • Lưu lượng : 63 cc/v 
  • Áp suất Max: 315 bar 
  • Lưu lượng các size từ : 2.5cc-250cc
  • Trọng lượng : 65 kg