Bơm Piton Thẳng AR 22-FR01C-22

8.800.000

  • Model : AR 22-FR01C-22
  • Lưu lượng : 22.2 cc/v 
  • Áp suất Max: 160 bar 
  • Lưu lượng điều chỉnh trên bơm 
  • Áp suất điều chỉnh trên thân bơm 
  • Trọng lượng : 12kg