Bơm Piton Cong HDROCEL 2PBA 40 cc

8.250.000

 • Model : 2PBA 40
 • Tốc độ quy ở 1000 rpm : 40.2cc
 • Tốc độ quay ở 1500 rpm: 60.3cc
 • Tốc độ hoạt động liên tục: 1900 rpm
 • Tốc độ tối đa : 2500 rpm
 • Áp suất sử dụng : 350 bar
 • Áp suất thử Max: 400 bar
 • Moment xoắc đầu trục ở 350 bar: 240 Nm
 • Chiều quay : Trái/phải
 • Lỗ inlet oil .outlet oil : G 3/4”
 • Trọng lượng : 10,5 kg