Bơm Piton Cong HDROCEL 2PBA 50cc

8.750.000

 •  Model : 2PBA 50
 • Tốc độ quy ở 1000 rpm : 50cc
 • Tốc độ quay ở 1500 rpm: 75cc
 • Tốc độ hoạt động liên tục: 1900 rpm 
 • Tốc độ tối đa : 2500 rpm 
 • Áp suất sử dụng : 350 bar 
 • Áp suất thử Max: 400 bar
 • Moment xoắc đầu trục ở 350 bar: 292 Nm 
 • Chiều quay : Trái/phải 
 • Lỗ inlet oil outlet oil : G 3/4” 
 • Trọng lượng : 11 kg