Bơm Piton Cong HDROCEL 2PBA 108cc

11.200.000

 •  Model : 2PBA 108
 • Tốc độ quy ở 1000 rpm : 108.4cc
 • Tốc độ quay ở 1500 rpm: 162.6cc
 • Tốc độ hoạt động liên tục: 1700 rpm 
 • Tốc độ tối đa : 1900 rpm 
 • Áp suất sử dụng : 350 bar 
 • Áp suất thử Max: 400 bar
 • Moment xoắc đầu trục ở 350 bar: 620 Nm 
 • Chiều quay :Trái/phải 
 • Lỗ inlet oil .outlet oil : G 1” 
 • Trọng lượng : 15.5 kg