Giải Nhiệt Nước Model OR 1000

11.400.000

 • Lưu lượng dầu : 1000 Lít/phút
 • Độ dài tổng thể : 2140 mm
 • Tâm lỗ dầu vào-ra: 1890 mm
 • Cửa dầu vào ( In oilet ):G 2”
 • Cửa dầu ra ( Out oilet ):G 2”
 • Cửa nước  vào ( In water ):G 11¼”
 • Cửa nước  ra ( Out water ):G 1¼”
 • Cân nặng : 51 kg 
 • Diện tích làm mát : 3.5m²
 • Lưu lượng bơm : 400 lít 
 • Lưu lượng nước :200 lít
 • Tổn hao áp suất 1.5kg/cm²