Giải Nhiệt Nước Model OR 60

1.050.000

 • Lưu lượng dầu : 60 Lít/phút
 • Độ dài tổng thể : 450 mm
 • Tâm lỗ dầu vào-ra: 305
 • Cửa dầu vào ( In oilet ):G ¾”
 • Cửa dầu ra ( Out oilet ):G ¾”
 • Cửa nước  vào ( In water ):G ¾”
 • Cửa nước  ra ( Out water ):G ¾”
 • Cân nặng : 8kg 
 • Diện tích làm mát : 0.24 m²
 • Lưu lượng bơm : 100 lít 
 • Lưu lượng nước : 50 lít
 • Tổn hao áp suất 1.5kg/cm²