Nắp Đổ Dầu Chống Bụi Model AB

  • Model : AB 06/AB 08/AB 12/AB 16/AB 20/AB 24/AB 32
  • Lưu lượng : 0.35- 7.10 khối/phút
  • Ren kết nối: ¾ đến 4”
  • Kích thước lọc được : đường kính hạt 40µm
  • Trọng lượng : 0.22 kg đến 1.94 kg
  • Trạng thái: Còn hàng
  • Vận chuyển: Giao hàng toàn quốc
Gọi điện thoại 0979.436.075
Gọi điện thoại Chát Zalo
Gọi điện thoại 0979.436.075