Van Cân Bằng 2 Đầu Bắt Ren VBCD G3/4

2.050.000

  • Model : VBCD G 3/4
  • Van cân bằng thủy lực 
  • Lưu lượng : 100 Lít
  • Áp suất Max: 315 bar 
  • Ren kết nối : G 3/4”
  • Sử dụng dầu thủy lực VG 32/VG 46
  • Nhiệt độ dầu : 20-70độ C