Giải Nhiệt Bằng Nước Model OR 600

5.750.000

 • Lưu lượng dầu : 600 Lít/phút
 • Độ dài tổng thể : 1175 mm
 • Tâm lỗ dầu vào-ra: 950 mm
 • Cửa dầu vào ( In oilet ):G 2”
 • Cửa dầu ra ( Out oilet ):G 2”
 • Cửa nước  vào ( In water ):G 11¼”
 • Cửa nước  ra ( Out water ):G 1¼”
 • Cân nặng : 35 kg 
 • Diện tích làm mát : 1.9 m²
 • Lưu lượng bơm : 400 lít 
 • Lưu lượng nước :200 lít
 • Tổn hao áp suất 1.5kg/cm²