Van an toàn RV04T

450.000

  • Model : RV 04 T
  • Van an toàn thủy lực 
  • Lưu lượng : 50 Lít
  • Áp suất Max: 315 bar 
  • Ren kết nối : G 1/2”
  • Sử dụng dầu thủy lực VG 32/VG 46
  • Nhiệt độ dầu : 20-70độ C