Van Tuần Tự VS2C

880.000

  • Model : VS2 C 
  • Lưu lượng : 40Lít
  • Áp suất Max: 250 bar 
  • Ren kết nối : G ½”
  • Sử dụng dầu thủy lực VG 32/VG 46
  • Nhiệt độ dầu : 20-70độ C