Van Chống Lún Vuông VRDL G1/2

980.000

  • Model : VRDL G 1/2
  • Lưu lượng : 50Lít
  • Áp suất Max: 315 bar 
  • Ren kết nối : G ½”
  • Sử dụng dầu thủy lực VG 32/VG 46
  • Nhiệt độ dầu : 20-70độ C