Van Cân Bằng 2 Đầu Gẵn Bích VBCF-G3/8

1.300.000

  • Model : VBCF G3/8
  • Van cân bằng thủy lực 2 đầu 
  • Lưu lượng : 60 Lít
  • Áp suất Max: 315 bar 
  • Ren kết nối : G 3/8”
  • Sử dụng dầu thủy lực VG 32/VG 46
  • Nhiệt độ dầu : 20-70độ C