Bơm Thuỷ Lực PV2R2-33-F-RAA

 • Model : PV2R2-33-F-RAA
 • Dòng sản phẩm tương tự có model : PV2R2-26-F-RAA, PV2R2-41-F-RAA, … PV2R2-65-F-RAA
 • Áp lực làm việc Max : 210 bar
 • Lưu lượng : 33 cc/ vòng 
 • Trục bơm : 25.4 mm
 • Gờ định vị : 101.6 mm
 • Tâm 2 lỗ bắt tai bơm : 146 mm
 • Chiều quay : R- quay phải 
 • Tốc độ tối đa :1800 rpm
 • Tốc độ tối thiểu : 750 rpm
 • Lỗ oil inlet : Bắt bích 11/4” PT
 • Lỗ out inlet : Bắt bích 1” PT